Vi projekterar och åtar oss byggentreprenader.

Johan i Bönnsväg

Utvalda bilder

Om objektet

Villa byggd i egen regi för försäljning

Specifikationer

Byggnadsår: 2007

Beställare: Björkö Bygg AB

Region/ort: Torslanda