Vi projekterar och åtar oss byggentreprenader.

Tallvägen 4B

Utvalda bilder

Om objektet

Byggt i egen regi för försäljning

Specifikationer

Byggnadsår: 2003

Beställare: Björkö Bygg AB

Region/ort: Torslanda